सभाना पार्सन (Savannah Parson), फेयर हाउजिङ विशेषज्ञसभाना मूल रूपमा पेन्सलभेनियाको स्लिपरी रकबाट हुनुहुन्छ । उहाँले जुनिअटा कलेजमा अध्ययन गर्नुभयो जहाँ उहाँले सोसल अर्गनाइजेसन एण्ड चेन्जमा डिग्रीका साथै जेन्डर स्टडिजमा माइनर प्राप्त गर्नुभयो । कलेजपछि, सभाना पिट्सबर्गमा सर्नुभयो जहाँ उहाँले ऐलेघेनी काउन्टीमा काम गर्ने लगायत समतामूलक सिकाइ स्थानहरू निर्माण गर्नेमा केन्द्रित भएर दुई वर्षसम्म रिपेयर द वर्ल्ड फेलोमा आफ्नो सेवा दिनुभयो । सभानालाई पढ्न, विस्तृत भोजनहरू तयार गर्न, कला संग्रहालयहरूमा जान र हाइकिङ मनपर्छ ।